Søk om å bli samarbeidsgruppe

Vi tilbyr gode avtaler til våre samarbeidsgrupper. Et samarbeid med Russehandelen inkluderer rabatter, sponsoravtale og andre goder som blant annet hjelp til logodesign og slippfester.

Etter at du har sendt inn skjema, vil du motta en mail med informasjon om prosessen videre